Nestajanje Crne Gore

Istorija se ponavlja, onima koji ne znaju svoju istoriju. Crnu Goru, evo 15-tak godina, naseljavaju Ukrajinci, Rusi, Kinezi, Turci, Srbi a Crnogorci se iseljavaju. Jesu li to velike sile odlučile, kao što uvijek biva? Podsjećam: prije 4000 godina na prostoru današnje Crne Gore živjeli su stanovnici Iliri. Imali su plemensku organizaciju pa su onda napravili državu. Tri ipo hiljade godina su živjeli u nekoj vrsti mira. Onda su bili prinuđeni da ratuju s Grcima jer su ovi željeli da ih pokore. Bio je prošao zlatni vijek Grčke: vrijeme Perikla, Sokrata, Partenona… Iliri su zvali Rimljane upomoć kad je u Grčkoj stvorena Platonova akademija ( 387. p.n.e). Bilo je to i vrijeme ratovanja Aleksandra Makedonskog 324 -323, pada Persijskog carstva.

Dakle, Iliri su pozvali Rimljane upomoć pa se onda sukobili s njima. Prvi rimski pohod na ilirsku državu bio je 229. g. p.n.e. Završen je bez uspjeha što se Rimljana tiče.To je vrijeme Punskih ratova imeđu Rimske republike i feničanskog grada Kartage (od 264-e do 146-e prije Hrista). Sukob interesa. Na kraju Trećeg punskog rata Rim je porazio Kartagu i potpuno uništio grad. Inače, Kartaga je 264. g. prije Hrista bila veliki grad-luka smješten na teritoriji današnjeg Tunisa. Osnovali su je Feničani 900 godina prije Hrista. Kartaga je bila veoma moćan grad država s ogromnim i unosnim trgovačkim carstvom. Jedino se Rim mogao upoređivati s njenim sjajem.

Godine 168. p.n.e. Rimljani su zauzeli ilirsku državu i potpuno je uništili. Rim je proširio svoje osvajačke ambicije na cio svijet (Orbis terrarum). Krilata boginja koja potiče iz Sirije bila je alegorijski simbol rimskog prisustva. Veliki gradovi carstva bili su Aleksandrija (milion stanovnika); Antiohija (prijestonica rimske provincije Sirije); Korint (prijestonica rimske provincije Ahaje); Tars je imao pola miliona stanovnika; Efis, čuven po hramu posvećenom Artemidi, bio je prijestonica rimske provincije Azije; Jerusalim je imao 50 hiljada stanovnika a u vrijeme praznika 250 hiljada. Rimski vojskovođa Pompej je 63. g. p.n.e. osvojio Jerusalim. Dvadeset godina kasnije Rimljani su postavili Iroda za kralja Jevreja.

Poslije nestanka ilirske države nastao je proces doseljavanja romanskog stanovništva i romanizacija preostalih ilirskih plemena. Proces romanizacije bio je najintezivniji početkom prvog vijeka nove ere. Teritorija ilirske države bila je u sastavu rimske provincije Dalmacija. Grad  Doclea (Duklja) nastao je u vrijeme rimske dinastije Flavijevaca. Od 69. godine nove ere pominje se kao municipijum. Imala je izuzetan strateški položaj za vrijeme Vespazijana, a i kasnije. Grad  je imao oblik mnogougaonika. Nastao je na ušću Širalije u Zetu i ušću Zete u Moraču. Bio je opasan snažnim bedemima i pojačan kulama. Kopnena veza bila je jedino sa istočne strane gdje su, na Morači i Širaliji bili podignuti mostovi radi izlaska na glavnu rimsku komunikaciju koja je tuda prolazila – Via Narona. Uzduž i poprijeko grad presijecaju dvije glavne ulice koje se sijeku u jednoj tački. U toj tački presijecanja nalazio se glavni gradski trg – forum. Grad je dobio ime  po ilirskom plemenu Dokleati koje je živjelo u naselju sjeveroistočno od grada, prema današnjem Nikšiću.

Kada je car Dioklecijan ocijepio jedan dio teritorije Dalmacije da bi napravio reorganizaciju carstva 297 g. nove ere nastala je nova provincija Prevalis ili Prevalitana. Tu su bili ilirski Dokleati, Labeati, Pirusti i Sciritoni. Glavni grad bio je Skodra (Skadar). Ostala značajna naselja bili su: Lissos, Doclea, Olcinium. U diobi rimskog carstva koja se desila 395. g. provincija Prevalis je pripala Istočnom rimskom carstvu a provincija Dalmacija – Zapadnom rimskom carstvu.

Oko 401. Docleu su opustošili Zapadni Goti. Slijedila je pohara Istočnih Gota 486. godine. Uslijedio je katastrofalan zemljotres 518. Obnovljena je 536. g. u vrijeme cara Justinijana I Velikog. Vijek kasnije, na područje Prevalisa doselili su se Sloveni i slavizirali Docleu.

Imali smo Kraljevstvo Slovena. Bila je dinastija Vojislavljevića pa okupacija Nemanjića od 1180-e do smrti cara Dušana 1355. pa dinastija Bašića, dinastija Crnojevića, Petrovića, prisilno ujedinjenje 1918. koje je izvršio zet crnogorskog kralja Nikole Petrovića, Petar I Karađorđević, a nastavio unuk Aleksandar.

Nakon Drugog svetskog rata komunisti su vratili Crnoj Gori status države, u okviru SFRJ, ali nijesu umjeli da sačuvaju kulturno – istorijske spomenike, materijalne i nematerijalne. Zato nam se desila AB revolucija odnosno uništenje socijalističke Jugoslavije, 1989. Deceniju je pripreman tzv. pad berlinskog zida. Ušetao je neoliberalizam s Veselinom Vukotićem koji je njemu i njegovoj ekipi omogućio pljačku društvene imovine. Više od 30 godina imamo državu bez industrije. Živi se od kredita MMF-a i ostalih. Na sceni je pljačka prirodnih resursa koju su omogućavale sve vlade, evo više od 30 godina. Imamo tzv. nezavisnost (2006.) ali od svega što je pametno i pošteno. Živimo u ludnici koju crkvena dogma podstiče zbog manipulacije ljudskim, izgubljenim, dušama, od kojih ona živi.

Političke partije, sve redom, odrekle su se socijalizma i humanizma koji ide uz tu ideologiju. Svi su neoliberalci i vode Crnu Goru na klanicu. Što da činimo mi koji čitamo knjige i vidimo one pod brdo’ a oni nas ne vide jer ne’oće s nama?

 

Bosiljka Kankaraš

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=9415

Objavio dana ruj 21 2022. u kategoriji Novinarstvo, Stav. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN