Izložba Miloša Šobajića

podgoricko-kulturno-ljeto-logoU okviru manifestacije „Podgoričko ljeto 2016“ u poneđeljak, 5.septembra, u Modernoj galeriji, sa početkom u 20:30 biće izložena djela Miloša Šobajića.

Umjetnik će se predstaviti radovima nastalim u periodu od posljednjih deset godina. Izložbu će otvoriti akademik Niko Martinović i moći će da se pogleda do 28. septembra.

Ugledni istoričar umjetnosti iz Beograda Dejan Đorić potpisuje uvodni tekst luksuznog kataloga na 60 strana. On je, između ostalog, zapisao:

 

„Delo Miloša Šobajića potpuno se samosvojno pojavilo u srpskoj i evropskoj likovnoj sceni i od početnih, čisto slikarskih dometa, proširilo do skulptura i instalacija. Šobajić je osobenije od drugih postavio unutar figuracije (koju nikada ne izneverava) pitanje analize sadržaja i forme, deformacije i destrukcije kao estetskih vidova prevladanja uobičajenog u umetnosti. U njegovoj slici sveta detalj, predmet, ljudska figura i kompozicija polazište su za analizu i metamorfozu organskog i neorganskog. Unutar takve likovne strategije, iskazane sa mnogo strasti, on podržava fiksaciju na proces nastanka likovnog dela. Nije, međutim, reč o konceptualnom mišljenju, hladnom diskursu cerebralne zamene tkiva slike i skulpture golim idejama i projektima, ili mišljenje o istoriji umetnosti neistorijskim sredstvima (koncept kao delo). Šobajić uvek zasniva slobodan i čist vid likovnosti. Ako je Jozef Bojs (Joseph Beuys) mislio da posle konceptualne avangarde umetnik više nikada neće uzeti četkicu u ruke (postmoderno slikarstvo i estetika „Novih divljih“ (Neue Wilde) ubrzo su ga demantovali), Miloš Šobajić otvara ono tako interesantno polje delovanja između tradicije i avangarde, slika i objekta. Ni realizam i fantastika kao tradicionalni oblici aktuelnog suprotstavljanja neoavangardi, ali ni ekspresionizam, apstrakcija ili minimalizam kao ključne pojave ne samo u umetnosti dvadesetog veka, njegov opus u znaku je obdukcije leša (post)moderne, potrage za novim telom i novom uspravnošću. Zato on mora da se spusti do ontološke beline, do kosti ispod mesa figura koje predstavlja, da se zaboravi dok je ne ugleda, kako bi rekao crtač Dragan Lubarda. Na tom terenu osluškuje nemoć (post)modernizma ali i krizu umetnosti kao iluzije, prevare oka i radikalnih oblika predstavljačke umetnosti. Želi da spozna dublje i dalje, ali ne kao učeni slikar, već kao tvorac likovnog sveta koji srčano izražen ima poreklo i razvoj.“

 

Miloš Šobajić je rođen 1945. godine u Beogradu. Završio je Likovnu akademiju u Beogradu 1970. Živi i radi u Parizu od 1972. godine, a 2005. godine u Beogradu osniva Fakultet za umjetnost i dizajn na Džon Nezbit Univerzitetu, na kojem je profesor i dekan do 2014. godine, đe postaje i počasni doktor i profesor emeritus. Mentor je na doktorskim studijama iz oblasti likovne umjetnosti. Imao je preko sedamdeset pet samostalnih izložbi i izlagao na preko 420 grupnih izložbi po svetu.

Dobitnik je niza nagrada u Srbiji: Vukova nagrada, Zlatni beočug Beograda, nagrada Miše Anastasijevića i dr. O Milošu Šobajiću je objavljeno blizu sedam stotina tekstova u francuskoj, italijanskoj, srpskoj, američkoj, japanskoj, crnogorskoj, grčkoj i njemačkoj štampi, kao i veliki broj televizijskih filmova i prikaza.

Pisci tekstova za pet monografija koje su izdate o umjetniku, kao i tekstova u katalozima su najugledniji evropski likovni kritičari.

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=5107

Objavio dana ruj 5 2016. u kategoriji Vijesti. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN