Anselmo i Lotario

„Nemoj, senjora, da se toga radi brineš“, odgovori Leonela, „jer ne vrijedi, niti ima razloga, da se manje uvažava ono što se brzo dalo, ako je to zaista i dobro i ako je samo po sebi vrijedno uvaženja; a ionako vele da dva puta daje onaj koji brzo daje.“

„Ali i to kažu“,“ reče Kamila, „da se slabo uvažava ono što se jevtino dobije.“

„Taj razlog ne tiče se tebe“, odgovori Leonela; „jer, kako sam čula, ljubav kod jednih leti, kod drugih korača; sa ovim trči a s onim ide polako; jednoga načini mlakonjom, drugoga raspali; jedne ranjavi, a druge ubija; katkad tek  što je počela put svojih želja, već ga je u isti par dovršila i završila; ujutru hoće da opsjedne tvrđavu kakvu, a u noć mora ova da joj se preda, jer nema sile da joj odolijeva; pa kad je tako, šta se plašiš i bojiš, kad se isto to moralo dogoditi i  sa Lotario pošto je ljubav upotrijebila odsustvo moga gospodara kao sredstvo da bi vas savladala? Pa se u tom odsustvu moralo izvršiti što je ljubav bila dokonala, ne dajući maha vremenu da se Anselmo vrati i da zbog njegovog prisustva ostane stvar nedovršena, jer ljubav nema boljeg slugu za izvršivanje onoga što želi nego što je prilika; prilikom služi se ona u svim svojim poslovima, naročito u početku. Sve to znam ja vrlo dobro i više po iskustvu nego li po čuvenju, a već ću ti, senjora, drugi put kazati da sam i ja đevojka od mesa i krvi. A štaviše, senjora Kamila, nijesi se ti predala i podala tako brzo dok nijesi u uzdisajima, u očima, u riječima i u obećanjima i darovima Lotariovim viđela svu njegovu dušu, videći u njoj i njegovim vrlinama koliko zaslužije Lotario da bude ljubljen. Pa kad je tako, nemoj da ti na um padaju ove strašljive misli kao u kakve plačljivice, nego budi uvjerena da Lotario tebe onako uvažava kao što ti uvažavaš njega, pa živa i mirna i zadovoljna što, kad si več pala u ljubavnu mrežu, da te u njoj drži čovjek od vrsnoće i uvaženja; a on ne samo da ima sva četiri „S“[17], za koja vele da ih dobri ljubavnici moraju imati, nego ima čitavu azbuku, i samo me slušaj, pa da ti ja rečem naizust. Kako ja vidim i kako mi se čini, on je ateš, bogat, viteški, galantan, dobar,  elegantan, živahan, zahvalan, iskren, junačan, krasan, ličan, ljubak, mlađan, nježan, odan, plemenit, rječit, onda dolaze četiri „S“, pa onda tajanstven, ćutljiv, učtiv, hrabar, častan, štedar, śetan. Ź je nekako nezgodno slovo, Đ je već upotrijebljeno, N – neimar tvoje časti.

Nasmija se Kamila azbuci svoje služavke i nađe da je u ljubavnim poslovima mnogo iskusnija nego li što je mislila, a ova joj se ispovijedi i otkri Kamili kako provodi ljubav sa jednim mladićem od dobre kuće u istom gradu, zbog čega se Kamila dade u brigu bojeći se da bi se tim putem njenoj časti moglo naškoditi. Ona je ispitivaše da li su i dalje otišli od riječi. Sa malo stida i sa mnogo neustručavanja odgovori joj da su, bogomi, otišli; jer to je već poznata stvar da neopreznost u gospođe oduzima stid u sluškinja, koje kad vide gospođe da su posrnule, nimalo, se ne uzdržavaju da ne hramlju na obije noge, ma to cijeli svijet vidio. Kamila ne mogaše drugo nako da moli Leonelu da onom što veli da joj je ljubavnik ništa ne govori za njenu svar, a svoje poslove da drži u tajnosti, kako ne bi za to doznao Anselmo ili Lotario. Leonela joj odgovori da će tako postupiti, ali se tako vladala da je Kamila kao pouzdano strahovala  da će zbog nje da izgubi svoj dobri glas.

Jer nepoštena i bezobrazna Leonela, otkad je viđela da joj se gospođa ne vlada onako kao bi trebalo, osmjeli se da pušta u kuću svoga ljubavnik, uzdajući se, baš da je gospođa i vidi, da neče smjeti da je prokaže; jer pogreške domaćičine vuku za sobom i to zlo da postanu ropkinje svojih sluškinja, te moraju da kriju njihove bezobrazluke i nevaljalstva, kao što je bilo i sa Kamilom; jer iako je viđela jedanput i mnogo puta da se njena Leonela zabavlja sa svojim ljubavnikom u jednom sobi njene kuće, ne samo nije smjela da je ukori nego joj je još išla naruku, da ga zaključa, i uklonila je svaku prilika da ga vidi njen muž.

Naredna strana

[17] Za Španjolke četiri ljubavnička „S“ stoje za: sabio, solo, solicito, secreto odnosno Smišljen, Sam, Služljiv i Skrovit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=5232

Objavio dana stu 10 2016. u kategoriji Biblioteka, Proza. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN