Рјечник уз Лучу микрокозму

Напомена: Овђе наводима све употребе приједлога спрама код Његоша. У Лучи су коришћена значења (редом) 1. б).2 и 1. в) 

Спрам(а) 

1.  са генитивом 

  • а) одређује мјесто, положај који је на супротној страни и у близини појма који с именом у падежу уз који стоји: у близини, надомак. Нпр. облик попут спрама њега значи надомак њега.

  • б) У кобинацији са одређеним видовима локатива (овђе треба узети у обзир да именица има формално облик генитива, али се добија на питање “Ђе?” или се може надомјестити локативом, те се сматра нијансом локатива. Нпр. “Стопут сам овђена ćедио/ и грија’се према сунцу” (Горски вијенац, 153-154, у смислу 1.) или “но сви наши слаби изговори/ и сва наша слаба чувствовања, / спрам онога што би шћели казат” (Луча Микрокозма 126-129, у смислу 2.)): 1. према или  2. у поређењу, према (овисно од ситуације, ово друго према јеу смислу поређивања док је прво у функцији одређивања мјеста у односу на именицу која је у “локативу” )

  • в) У кобинацији са одређеним видом дативом: у односу на појам уз који стоји, према

2. с генитивом: против

3. с локативом: према

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=3981

Objavio dana kol 1 2011. u kategoriji Naš jezik. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN