Članak objavljen kao: nina golubovic

ZA DAH ZADAH

Knjiga „Za dah Zadah“ bavi se mladim čovjekom koji odrasta u jednoj maloj i zatvorenoj sredini, pitanjima koja postavlja sebi, ali i društvu u kojem trenutno boravi. učesnici: Gordana Mićunović · autor ·  gosti · Nina Golubović · Matija Đikanović · Tijana Krunić Gordana Mićunović rođena je 1989. u Nikšiću. Završila je Fakultet dramskih umjetnosti na […]

Prijava | Administrator SPETROV