Pregled svih tekstova u kategoriji: Lik i djelo

Aleksandar-Leso Ivanović

Jedan od najpoznatijih pjesnika moderne crnogorske poezije na našem području, svakako je Aleksandar Leso Ivanović. Rođen je 21. novembra 1911. godine na Cetinju. No, datum rođenja za Lesa nije bio od velikog značaja. Jednom prilikom je rekao: “Ja sam bio mnogo više ravnodušan prema datumu rođenja nego prema činjenici da sam uopšte rođen.“ A. L. […]

Milovan Đilas

Milovan Đilas, političar i književnik, je bitno uticao na političku misao i društvene tokove XX vijeka. Bio je predratni mladi književnik, komunistički ilegalac, robijaš, član Politbiroa KPJ, jedan od najbližih Titovih saradnika, oštar kao sablja i tokom rata i neposredno poslije, general, ministar, šef Agitpropa i predsjednik savezne skupštine. Đilasova knjiga Nova klasa smatra se […]

Petar I Petrović

Prije 263 godine u Njegušima je rođen Petar I (8.11.1748) Bio je crnogorski mitropolit i gospodar od 1784. do 1830. godine. Otac mu se zvao Marko (Damjanov), a majka Anđelija, rođena Martinović, iz Bajica. Petar I se rano zakaluđerio, po jednoj bilješci od 12 godina. U 17. godini bio je jerođakon. Godine 1765. poveo ga […]

Mihailo Lalić

Mihailo Lalić rođen je 7. oktobra 1914. u Trepči kod Andrijevice. Potiče iz seljačke porodice, od oca Todora Lalća (Dabetića) i majke Stane, rođene Bajić (iz sela Mašte, Polica). Majka je umrla u epidemiji tzv. španskog gripa 1918; otac iscrpljen u tri rata, obolio u zarobljeničkom logoru Nađmeđer (Mađarska), umro od tuberkuloze pluća 1921; jedan […]

Prijava | Administrator SPETROV