Rječnik uz Luču mikrokozmu

Napomena: Ovđe navodima sve upotrebe prijedloga sprama kod Njegoša. U Luči su korišćena značenja (redom) 1. b).2 i 1. v) 

Spram(a) 

1.  sa genitivom 

  • a) određuje mjesto, položaj koji je na suprotnoj strani i u blizini pojma koji s imenom u padežu uz koji stoji: u blizini, nadomak. Npr. oblik poput sprama njega znači nadomak njega.

  • b) U kobinaciji sa određenim vidovima lokativa (ovđe treba uzeti u obzir da imenica ima formalno oblik genitiva, ali se dobija na pitanje “Đe?” ili se može nadomjestiti lokativom, te se smatra nijansom lokativa. Npr. “Stoput sam ovđena ćedio/ i grija'se prema suncu” (Gorski vijenac, 153-154, u smislu 1.) ili “no svi naši slabi izgovori/ i sva naša slaba čuvstvovanja, / spram onoga što bi šćeli kazat” (Luča Mikrokozma 126-129, u smislu 2.)): 1. prema ili  2. u poređenju, prema (ovisno od situacije, ovo drugo prema jeu smislu poređivanja dok je prvo u funkciji određivanja mjesta u odnosu na imenicu koja je u “lokativu” )

  • v) U kobinaciji sa određenim vidom dativom: u odnosu na pojam uz koji stoji, prema

2. s genitivom: protiv

3. s lokativom: prema

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

Kratki URL: http://zrcalo.me/?p=3981

Objavio dana avg 1 2011. u kategoriji Naš jezik. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator SPETROV