Članak objavljen kao: zenon kosidovski

Devora – izrailjska Jovanka Orleanka

Teška je bila sudbina Izrailjaca koji su se naselili južno od doline Jezrael. Car asorski Javin i njegov vojvoda Sisara, držali su na brdima lanac tvrđava koje su dominirale dolinama i putevima. Svoje ključne položaje iskorišćavali su za to da izrailjskim naseljenicima presijeku veze, da ih iscrpe gladovanjem i najzad podjarme. Plemena: Jefremovo, Venijaminovo, Zavulonovo, […]

Prijava | Administrator MATOKAN