Članak objavljen kao: zagoric

Vandalizam umjesto slobode

Ne napominje se toliko često pri korišćenju Platonove „Države“ (odnosno dijaloga „O pravičnosti“)u ma koju svrhu da je jedan od osnovnih motiva za bavljenje problematikom države za Platona bio upravo ispitivanje ljudske prirode i ljudske duše, što se ispitivanjem države, u prirodnom njenom vidu, na grubljem planu može ocijeniti sa većom tačnošću. Platon je kroz […]

Đetinjstvo u komadima

Neumorni pregaoci po planu razvoja glavnog grada Crne Gore dali su se u nove urbanističke pohode. Novine su uslijedile kao epilog vladavine nekadšnjeg okorjelog gradonačelnika koji je ujedno i vrhovni arhitekta za novogradnju Podgorice, iako po struci ljekar opšte prakse. Potmulom kampanjom „Poslije Mugoša Mugoša“, vladajuća klasa je pokazala da se smjena kadra ovđe svodi […]

Šta je sa domaćim herojima i velikanima?

Zašto se žuri sa nazivom ulice Srđana Aleksića, bivšeg vojnika iz Trebinja? Na ulicu Božidara Vukovića čekamo od 1539. godine. Inače, Božidar Vuković  je rođen 1460. u dijelu grada koji opštinska administracija vodi kao Zagorič, a radi se o Đulićima. (Savjet glavnog grada ne zna da su Đulići prostor od Vezirovog mosta do putića koji […]

Prijava | Administrator SPETROV