Članak objavljen kao: tuzbeni zahtjev

Suđenje zbog klavirske škole

Na zakazano ročište došla je Jovana bez advokata. Pored nje sjela je zastupnica muzičke škole. Fluid između sudije i zastupnice muzičke Jovana je odmah registrovala. Šesto čulo je alarmiralo: dogovorile su se da me izbace iz igre. Jaka u sebi, potpuno uravnotežene energije osjetila se nadmoćno jer se bori za više ciljeve. Muzička drama koju […]

Prijava | Administrator SPETROV