Članak objavljen kao: sportski savezii

KULTURA I UMJETNOST OLIMPIJE

Tragom antičkih svetilišta  Delfa, Egine, Akropolja, do susreta sa Olimpijom – hramom sporta i umjetnosti Sportska takmičenja su bila dio ceremonijalnih svečanosti svetilišta Odavno je prihvaćeno nepouzdano kazivanje antičkog istoričara Diodora, da su prve Olimpijske igre održane  776. god.p.n.ere, kada Grci otpočinju  kolonizaciju Sredozemlja i Ponta (Crnog mora). Mada, postoje mišljenja da su one nastale […]

Prijava | Administrator SPETROV