Članak objavljen kao: savjet glavnog grada

Šta je sa domaćim herojima i velikanima?

Zašto se žuri sa nazivom ulice Srđana Aleksića, bivšeg vojnika iz Trebinja? Na ulicu Božidara Vukovića čekamo od 1539. godine. Inače, Božidar Vuković  je rođen 1460. u dijelu grada koji opštinska administracija vodi kao Zagorič, a radi se o Đulićima. (Savjet glavnog grada ne zna da su Đulići prostor od Vezirovog mosta do putića koji […]

Prijava | Administrator SPETROV