Članak objavljen kao: reklama

Radmila Vojvodić je rektorka

Ona nema zvanje profesora. Novinari je lažno predstavljaju ili se ona lažno predstavlja. Neka je nju tamo neki Senat izabrao za rektora univerziteta i neka su u Senatu, unaprijed bile pripremljene podignute ruke, ali, treba da se zna da je ona pozorišni reditelj jer to piše na diplomi fakulteta koji je završila. Je li magistrirala? […]

Prijava | Administrator SPETROV