Članak objavljen kao: rahitis

Đe je radost življenja?

Kada sam se osjetio umornim od stvaranja djela koja su bila samo odraz mojih ega, napustio sam umjetnost na dvije godine. Zaboravivši sam sebe, pustio sam da mi na leđa padne sav bol ovog svijeta. Umotani u svoja trudoljubivo izazvana dešavanja, ne bivajući nego izgledajući, građani su, kao i ja, izgubili radost življenja. Umrtvljeni drogama, […]

Prijava | Administrator SPETROV