Članak objavljen kao: privatna svojina

Novac

Bogat i moćan čovjek može da utiče na druge tako što će ih zastrašiti ili kupiti; otud on pribavlja u svoj posjed slavu i divljenje. Karl Marks daje divnu analizu: „Što za mene postoji pomoću novca. što ja mogu platiti, tj. što novac može kupiti, to sam ja, sam posjednik novca. Kolika je snaga novca, […]

Prijava | Administrator MATOKAN