Članak objavljen kao: poliklet

KULTURA I UMJETNOST OLIMPIJE

Tragom antičkih svetilišta  Delfa, Egine, Akropolja, do susreta sa Olimpijom – hramom sporta i umjetnosti Sportska takmičenja su bila dio ceremonijalnih svečanosti svetilišta Odavno je prihvaćeno nepouzdano kazivanje antičkog istoričara Diodora, da su prve Olimpijske igre održane  776. god.p.n.ere, kada Grci otpočinju  kolonizaciju Sredozemlja i Ponta (Crnog mora). Mada, postoje mišljenja da su one nastale […]

Izuzetna Mirtis

U Modernoj galeriji, 22. 03. 2011., u Podgorici, otvorena je izložba pod nazivom Licem u lice sa prošlošću,   koja  pruža mogućnost Podgoričanima viđeti kako su izgledali ljudi u antičko vrijeme. Inicijativa je potekla iz Ambasade Grčke. Na izložbi je prikazan jedan eksponent: portret  đevojčice Mirtis u prirodnoj veličini.Nikad građani antičke Atine nijesu mogli zaboraviti […]

Prijava | Administrator SPETROV