Članak objavljen kao: patrijalhalno drustvo

Bauk

Ko to jezdi tako pozno kroz noć i vetar taj? To otac sa čedom svojim kroz pusti jaše kraj Dok vije vihor besni i strašna seče stud, On dete svoje grli, o toplu greje grud. Što sine skrivaš tako lice i pogled svoj? Bauka zar ne vidiš, oče, u noći toj? Bauka, krunu onu i […]

Prijava | Administrator SPETROV