Članak objavljen kao: jastvo

KAKO ŽIVI OTUĐENA OSOBA?

Otuđena osoba ne može biti zdrava. Pošto ona doživljava sebe kao stvar, kao investiciju, kojom treba da upravlja ona sama ili neko drugi, njoj nedostaje svijest o svome „ja“ . Ovaj nedostatak dovodi do duboke zabrinutosti. Zabrinutost koja nastaje zato što se čovjek suočava sa ambisom ništavila strašnija je čak i od muka u paklu. […]

Prijava | Administrator MATOKAN