Članak objavljen kao: hasselmans

Harfa u romantizmu

Kroz svoju višemilenijumsku istoriju harfa je bila sinonim za duboki, mistični, kontakt čovjeka sa svjetlošću božankog svijeta. Kod Sumeraca harfa se ,,koristila tokom izricanja proročanstava velikog sveštenika” (Ruže, Muzika i trans).  Sličnu upotrebu nalazimo i kod starih Jevreja. U istoriji muzike priča o Davidu koji je svirao harfu (liru) da bi smirio Saulovo ludilo smatra […]

Prvi solistički koncert na harfi

Deventaestogodišnja Milica Kankaraš održala je sinoć solistički koncert na harfi. Koncert je realizovan u Perjaničkom domu u organizaciji Centra savremene umjetnosti. Izvedena su djela: J. S. Bach – Sarabanda iz violinske partite br. 1, A. Hasselmans – Fileuse op. 27 (Pauk) – karakterna etida, J. L. Dussek – Sonata op. 34 br. 1, J. S. […]

Prijava | Administrator SPETROV