Članak objavljen kao: deep thoughts

Muzika sa dubokom porukom

Čekanje u redu za ulazak u pozorište uvijek osjećam kao uvertitu za predstavu, koncert ili film. Ljudi se mirno kreću podsjećajući na glasove u horu ili pak instrumente u orkestru dok teže završnom sazvučju uvertire – trenutku kada zauzmu svoje mjesto. Pored prikladno odjevenih ljudi nađe se, kao po pravilu, ženska osoba koja stvara disharmoniju. […]

Prijava | Administrator MATOKAN