Članak objavljen kao: debora

Devora – izrailjska Jovanka Orleanka

Teška je bila sudbina Izrailjaca koji su se naselili južno od doline Jezrael. Car asorski Javin i njegov vojvoda Sisara, držali su na brdima lanac tvrđava koje su dominirale dolinama i putevima. Svoje ključne položaje iskorišćavali su za to da izrailjskim naseljenicima presijeku veze, da ih iscrpe gladovanjem i najzad podjarme. Plemena: Jefremovo, Venijaminovo, Zavulonovo, […]

Hebrejski mitovi

Drevna zemlja Izraela, postojbina jevrejskog naroda, leži između Egipta i Vavilona. Vjerovanje Hebreja živi kao religija. Legende i istorija ispričane su za sva vremena u Starom zavjetu. Tu su predanja o stvaranju svijeta, raj i pad čovjekov, praoci Avram, Isak i Jakov, priča o Josifu i putu u Egipat, izlazak iz Egipta i povratak u […]

Prijava | Administrator MATOKAN