Članak objavljen kao: crnogorski likovni umjetnici

“Crnogorski slikari” kao suvenir

Ovih dana je Akademiku Mladenu Lomparu uručena nagrada “Miroslavljevo jevanđelje”  za drugo izdanje monografije  “Crnogorski slikari” (prvo izdanje je bilo vraćeno autoru na doradu). U ovoj monografiji zastupljeno je 66 slikara, sa više od 200 reprodukcija likovnih ostvarenja. Sredinom prošlog vijeka,  Oto Bihalji-Merin je zamjera ošto  u njegovo vrijeme istoričari umjetnosti nisu  u dovoljnoj mjeri […]

Prijava | Administrator SPETROV