Članak objavljen kao: bolja

ZAŠTO SMO TAKVI KAKVI JESMO?

U svijetu Zimbardovih perspektiva.. Možda najveći potencijal za primjenu teorijskih i istraživačkih nalaza iz kognitivne socijalne psihologije na današnje prilike života, leži u novom  pristupu, poznatom kao paradigma vremenskih perspektiva. Njen osnivač, zagovornik i popularizator je američki psiholog italijanskog porijekla dr Filip Zimbardo, sa Stenfordskog univerziteta u SAD-u, koji je studirao psihologiju, sociologiju i antropologiju. […]

Prijava | Administrator MATOKAN