Članak objavljen kao: bezazlenost

BEZAZLENOST JE IZVOR LJUBAVI

Šta je to bez čega ne može nijedan roditelj? Većina ljudi će automatski reći: „ljubav“ , što je zasigurno ispravno. Ali, potrebno je postaviti dublje pitanje : „Odakle ljubav dolazi? “ Sama po sebi veza ljubavi nije dovoljna, s obzirom na to da je krhka i ponekad se slama. Svi mi vaspitavamo djecu u skladu […]

Prijava | Administrator SPETROV