Članak objavljen kao: berni zigel

Svaka bolest je izlječiva

Još je slavni Hipokrat rekao da on radije želi da sazna kakva je ličnost čovjeka koji se razbolio od neke ozbiljne bolesti nego kakvu bolest ima taj čovjek. I danas, međutim, mnogo je više ljekara koji misle i postupaju tako kao da bolest napada ljude, umjesto da shvate da su ljudi ti koji „ulove“ bolest, […]

Prijava | Administrator SPETROV