Članak objavljen kao: automobili

Šta se sve naziva umjetnošću

U zadnje vrijeme smo mogli biti svjedoci izložbe iz više navrata koja je predstavljena gradu Podgorici i svim njenim stanovnicima u obliku džinovskih skulptura napravljenih od djelova automobila i otpadaka sličnog sastava. Pod skulpturama se podrazumijevaju figure iz poznatih crtanih, a kasnije i nekolicine igranih, filmova „Transformers“ a pod izložbom se podrazumijeva kulturno dešavanje, takozvanog […]

Prijava | Administrator MATOKAN