Članak objavljen kao: teozofija

Šta je teozofija?

  SAGOVORNIK: Teozofija i njene doktrine obično se smatraju religijom novog vremena. Da li je ona religija? TEOZOF: Nije. Teozofija je Božansko znanje ili nauka. SAGOVORNIK: Koje je pravo značenje tog izraza? TEOZOF: „Božanska mudrost“, teozofija ili mudrost bogova, kao što je teogonija rodoslov bogova. Riječ teos na grčkom znači bog, jedno od božanskih bića, ali […]

Prijava | Administrator SPETROV