Članak objavljen kao: moja kuhinja moja pravila

Radmila Vojvodić je rektorka

Ona nema zvanje profesora. Novinari je lažno predstavljaju ili se ona lažno predstavlja. Neka je nju tamo neki Senat izabrao za rektora univerziteta i neka su u Senatu, unaprijed bile pripremljene podignute ruke, ali, treba da se zna da je ona pozorišni reditelj jer to piše na diplomi fakulteta koji je završila. Je li magistrirala? […]

Prijava | Administrator SPETROV