Članak objavljen kao: sirene za uzbunu

SIRENE ZA UZBUNU

Nikola Nikolić je rođen 1989. u Podgorici. Završio je Fakultet političkih nauka. Na istom fakultetu odbranio je magistarsku tezu o kvislinškim režimima. Dosad je objavio tri romana: „Čvor“ (2011), „Meandar“ (2014) i „Sirene za uzbunu“ (2019), kao i zbirku priča „Atakama“ (2016).  učesnici: Balša Brković · pisac  Stefan Bošković · pisac  Dragana Erjavšek · novinarka […]

Prijava | Administrator SPETROV