Članak objavljen kao: pohaa suma

Ministar Stijović nastavlja poharu šuma

Eko footprint nove Vlade (4): šume Ministar šumarstva g. Stijović još ne iznosi svoju šumarsku agendu. Jer je nema. Niti je promovisao novu šumarsku strategiju. Jer je nema. Prihvatio je sve staro loše kao novo dobro. Sistem koncesione ujdurme je stožer nove-stare skrivene šumarske koncepcije ministra Stijovića. Zar nije zastrašujuće da CG nema niti jednu […]

Prijava | Administrator SPETROV