Članak objavljen kao: novosti

Genije iz Šekulara

Dobrim dijelom Novoga vijeka vladala je svojevrsna pomama za rješavanjem antičkih grčkih matematičkih zadataka. Radi se o klasičnim zadacima kvadrature kruga, trisekcije ugla i udvostručavanja kocke od kojih je ovaj prvi privlačio najveću pažnju javnosti. Postavka zadatka je vrlo prosta: pomoću lenjira i šestara za dati krug konstruišite kvadrat iste površine. Zvuči kao moguće ostvarivo? […]

Ćirilični natpisi na stećcima

Večeras, utorka 3.septembra, u 21 čas će na Trgu između crkava u okviru III književnog festivala Ćirilicom biti predstavljena knjiga „Ćirilični natpisi na stećcima“ autora Gorana Komara. Luksuzna knjiga u izdanju izdavačke kuće “Štampar Makarije” i kompanije “Novosti” donosi obilje dokumentovane građe, tumačenja, fotografija nadgrobnih obilježja na osnovu kojih sagledavamo najdublje korijene naroda na prostoru […]

Prijava | Administrator SPETROV