Članak objavljen kao: Jana Bačová Kroftová

NOGA OD GIPSA

Ovo je priča o mladoj đevojci koja je voljela da skače i pleše, origina12lna produkcija o nepokolebljivoj želji za kretanjem i plesom. Mlada Jasmina najviše voli da skače i pleše. Jednog dana, međutim, doživi nesreću i odjednom to više ne može. Počinje da posmatra sve oko sebe što se kreće i pleše. Ovđe počinje pustolovina […]

Prijava | Administrator SPETROV