Članak objavljen kao: crnobog

Slovesnka božanstva

Sloveni su narodi istočne Evrope koji žive u današnjoj Rusiji, Poljskoj, Bugarskoj, bivšoj Jugoslaviji i Češkoj i Slovačkoj. Vjeruje se da je njihova postojbina u Evropi bila na jugu centralne Rusije, da su došli sa istoka na početku hrišćanske ere. Tu se nijesu dugo zadržali, već su krenuli na balkan i doprli na Balkan do […]

Prijava | Administrator SPETROV