Pregled svih tekstova u kategoriji: Pozorišna kritika

Odbrana lične slobode

U Dijegovoj režiji  “Gorskog vijenca” Crnogorci su branili pravo na ličnu slobodu. Religiozni simboli, na sceni, su arhetipski. Oni govore o suštini ljudske duše: vjeri- ljubavi, koja pokreće svemir. Glumci Njegoševog djela govorili su potpuno prirodno. Viđeli smo arhetipske mudrace koji vjeruju u pravo na odbranu svog inategriteta, svoje slobode. Vojno i brojno veća, moćna, svjetska sila, ugrozila […]

Na ljetovanju

„Htio sam da prikažem onaj dio ruske inteligencije koji je izašao iz demokratskih slojeva i, dostignuvši izvjesnu visinu položaja u društvu, izgubio vezu sa narodom rodnim po krvi, zaboravio na njegove interese, na neophodnost da se život raširi na njega… Ta inteligencija usamljena stoji između naroda i buržoazije, bez uticaja na život, bez snage, ona […]

NETA Crveno

Sve je bilo animalno. Sve jeste animalno i sve će biti animalno, poručuju tvorci predstave „Crveno“ (CNP 14.10.2010). Crna poruka za one koji poštuju život. Kao da su predstavu režirali apstinenti od droge pa im je zbog nemanja „inspiracije“ sve crno i nagrđeno u čovjeku i oko njega. Glumci su se stvarno trudili da budu životinje […]

Photo Gallery

Log in | Administrator SPETROV